TSFS 2014:53
Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet

Författningen upphävd 2017-01-01 genom TSFS 2016:105

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter för Transportstyrelsens verksamhet inom järnvägsområdet

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2014:53

I kraft 2015-01-01. PDF 301 kB

Ändringar

TSFS 2015:44

I kraft 2016-01-01. PDF 291 kB.

Upph. 2 kap. 4 §, 3 kap. 5–7 §§ samt rubrikerna närmast före 2 kap. 4 § och 3 kap. 7 §; ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 2, 3, 5–8 §§, 3 kap. 1, 3, 4, 8, 9, 14, 15 §§ och rubriken närmast före 3 kap. 2 §; nya 2 kap. 3 a §, 3 kap. 5 a § och 5 kap. 3 §.

TSFS 2015:79

I kraft 2016-01-01. PDF 126 kB.

Ändr. 3 kap. 5 a, 8 och 9 §§.

Rättelser

TSFS 2015:44

PDF 12 kB.

Rättelsen avser 6 kap. 3 §.