TSFS 2013:72
Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet

Författningen upphävd 2015-01-01 genom TSFS 2014:56

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter för Transportstyrelsens verksamhet inom vägtrafik- och vägtrafikregisterområdet. Särskilda bestämmelser om betalning m.m. av vissa avgifter enligt 4 kap. finns dock i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2013:72

I kraft 2014-01-01. PDF 166 kB

Ändringar

TSFS 2014:49

I kraft 2014-09-01. PDF 27 kB.

Ändr. 4 kap. 2 §.