LFS 2007:44
Luftfartsstyrelsens föreskrifter om flygning med flygskärm

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid flygning med flygskärm inom Sverige. Dessa föreskrifter ska även tillämpas vid utbildning, examination och när kompetensbevis utfärdas för sådan verksamhet i Sverige.

Grundform

LFS 2007:44

I kraft 2007-09-01. PDF 88 kB

Ändringar

TSFS 2010:147

I kraft 2010-11-01. PDF 97 kB.

Ändr. 17 och 18 §§.

TSFS 2014:41

I kraft 2014-07-01. PDF 24 kB.

Ändr. 25 §.