TSFS 2012:3
Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lastbil med två påhängsvagnar mellan Malmö och Göteborg

Författningen upphävd 2015-05-01 genom TSFS 2012:3

Dessa föreskrifter avser färd med fordonståg som på grund av bestämmelserna i 4 kap. 12 och 17 §§ trafikförordningen (1998:1276) inte får föras på andra vägar än enskilda.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2012:3

I kraft 2012-02-01. PDF 62 kB

Ändringar

TSFS 2014:28

I kraft 2014-06-15. PDF 18 kB.

Ändr. rubrik till författningen.

TSFS 2014:95

I kraft 2014-12-31. PDF 18 kB.

Fortsatt giltighet till och med 30 april 2015 av TSFS 2012:3.