TSFS 2010:63
Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd för fraktagenter och postoperatörer

Författningen upphävd 2014-12-15 genom TSFS 2014:81

Dessa föreskrifter innehåller villkor för säkerhetsgodkännande av fraktagenter samt av postoperatörer. Föreskrifterna ska tillämpas vid hantering av fraktgods, kurirpaket och expresspaket samt post som ska transporteras av flygföretag som bedriver kommersiella flygtransporter med luftfartyg vars maximala startmassa är 15 ton eller högre.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:63

I kraft 2010-04-29. PDF 164 kB

Ändringar

TSFS 2012:17

I kraft 2012-04-27. PDF 225 kB.

Upph. 23 och 24 §§; ändr. 5, 19, 20, 22, 31 och 33 §§.

TSFS 2012:119

I kraft 2012-12-14. PDF 206 kB.

Ändr. 5, 10, 19, 28 och 29 §§ samt bilaga 1, 2 och 3; nya 6 a och 19 a §§.

TSFS 2013:35

I kraft 2013-06-03. PDF 128 kB.

Ändr. 1 och 22 §§; nya 22 a–24 a §§ samt närmast före 22, 23 och 24 §§ nya rubriker.

TSFS 2014:24

I kraft 2014-05-30. PDF 275 kB.

Ändr. författningsrubriken, 1, 5, 6 a, 18, 19, 21, 22 a, 22 d, 23–23 c, 24 a, 29, 30, 33, 35, 38 och 39 §§ samt bilaga 1; ny bilaga 4 och bilaga 5.