TSFS 2014:18
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsprövning, kompetenskrav samt certifiering av instruktörer och validerare – luftfartsskydd

Författningen upphävd 2016-03-01 genom TSFS 2016:1

Föreskrifterna gäller för flygplatser, flygföretag, fraktagenter, postoperatörer, cateringföretag, kända avsändare, kända leverantörer, validerare och instruktörer som omfattas av bestämmelser om luftfartsskydd. Föreskrifterna innehåller kompetenskrav för olika personalkategorier, regler om säkerhetsprövning och pålitlighetskontroll samt certifieringskrav för instruktörer som utbildar säkerhetspersonal och validerare av luftfartsskydd.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2014:18

I kraft 2014-05-30. PDF 299 kB

Ändringar

TSFS 2014:87

I kraft 2014-12-15. PDF 480 kB.

Ändr. 4 kap. 28 § och bilagan.