TSFS 2012:38
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lotsning

Författningen upphävd 2017-11-01 genom TSFS 2017:88

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om lots och lotsning.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2012:38

I kraft 2012-07-01. PDF 1839 kB

Ändringar

TSFS 2013:49

I kraft 2013-07-01. PDF 240 kB.

Ändr. bilaga 1.

TSFS 2014:90

I kraft 2015-01-01. PDF 521 kB.

Ändr. bilaga 1.

TSFS 2014:142

I kraft 2015-01-01. PDF 35 kB.

Ändr. 2 kap. 2 och 3 §§.