TSFS 2011:106
Transportstyrelsens föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet för delsystemet ”Rullande materiel – Lok och passagerarfordon” i järnvägssystemet för konventionella tåg

Författningen upphävd 2015-01-01 genom TSFS 2014:131

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) för delsystemet ”Rullande materiel – Lok och passagerarfordon” i järnvägssystemet för konventionella tåg.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2011:106

I kraft 2012-02-01. PDF 87 kB

Ändringar

TSFS 2012:136

I kraft 2013-01-01. PDF 83 kB.

Ändr. 2 §.

TSFS 2014:131

I kraft 2015-01-01. PDF 119 kB.

Upph. TSFS 2011:106.