TSFS 2011:65
Transportstyrelsens föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet för delsystemet ”Infrastruktur” i järnvägssystemet för konventionella tåg

Författningen upphävd 2015-01-01 genom TSFS 2014:130

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) för delsystemet ”Infrastruktur” i järnvägssystemet för konventionella tåg.

Grundform

TSFS 2011:65

I kraft 2011-07-15. PDF 119 kB

Ändringar

TSFS 2014:130

I kraft 2015-01-01. PDF 119 kB.

Upph. TSFS 2011:65.