TSFS 2011:64
Transportstyrelsens föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet för delsystemet ”Energi” i järnvägssystemet för konventionella tåg

Författningen upphävd 2015-01-01 genom TSFS 2014:129

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) för delsystemet ”Energi” i järnvägssystemet för konventionella tåg.

Grundform

TSFS 2011:64

I kraft 2011-07-15. PDF 117 kB

Ändringar

TSFS 2014:129

I kraft 2015-01-01. PDF 103 kB.

Upph. TSFS 2011:64.