SJÖFS 1999:27 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om säkerheten på fiskefartyg som har en längd av 24 meter eller mer

Ändringar

TSFS 2009:106

I kraft 2010-01-01. PDF 106 kB.

Ändr. kapitel. IV regel 10 punkt 7 a samt kapitel. V regel 2 punkt 1 i bilaga 1 a.

TSFS 2014:105

I kraft 2014-12-16. PDF 27 kB.

Ändr. 1 §.

TSFS 2016:82

I kraft 2016-09-18. PDF 284 kB.

Ändr. 4 § och bilaga 1.

TSFS 2018:67

I kraft 2018-10-07. PDF 104 kB.

Ändr. 1 §.

Rättelser

TSFS 2014:105

PDF 28 kB.

Rättelsen avser att författningsnumret har ändrats till SJÖFS 1999:27.