TSFS 2016:1
Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd

Författningen upphävd 2021-01-01 genom TSFS 2020:80

Föreskrifterna för luftfartsskyddet innehåller krav på de åtgärder som ska vidtas för att skydda den civila luftfarten mot olagliga handlingar. Föreskrifterna omfattar flygplatser, flygföretag, fraktagenter, flygtrafiktjänsten, EDD-företag, validerare, instruktörer och säkerhetsgodkända leverantörer av förnödenheter.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2016:1

I kraft 2016-03-01. PDF 595 kB

Ändringar

TSFS 2017:85

I kraft 2017-11-01. PDF 385 kB.

Upph. 4 kap. 22 §, 5 kap. 2 §, 6 kap 8 §, 7 kap. 4–6 och 8 §§, 8 kap. 5 §, 10 kap. 20 § och 14 kap. 4 §; utgår rubr. närmast före 7 kap. 4 §; ändr. 1 kap. 4, 12, 14 och 16 §§, 2 kap. 12 och 16 §§, 4 kap. 3, 18 och 33 §§, 5 kap. 3, 4, 6, 7 och 12 §§, 6 kap. 1–3, 5–7, 9 och 15 §§, 7 kap. 1 §, 9 kap. 1, 3–9, 11, 12 och 15 §§, 10 kap. 19, 22, 26, 40 och 42 §§, 11 kap. 6 och 7 §§, 12 kap. 3, 8 och 9 §§, 13 kap. 13, 17 och 22 §§, 14 kap. 1–3 §§, 17 kap. 17, 23, 28 och 29 §§, 18 kap. 1, 3 och 4 §§, bilaga 2 och 5, rubriken till 18 kap. och rubrikerna närmast före 10 kap. 42 §, 2 kap. 7 § och 18 kap. 6 §; ny 2 kap. 11 a § och 13 kap. 8 a §.

TSFS 2017:97

I kraft 2017-11-01. PDF 232 kB.

Ändr. övergångsbest.; ny 9 kap. 4 a §.

TSFS 2019:41

I kraft 2019-04-30. PDF 204 kB.

Upph. 4 kap. 8–10 och 35 §§, 10 kap. 20 och 41 §§ samt 16 kap. 6 §; ändr. 1 kap. 14 och 16 §§, 2 kap. 13 §, 3 kap. 5 §, 4 kap. 5–7, 11, och 34 §§, 5 kap 11 §, 9 kap. 4, 7–12 §§, 10 kap. 3, 16, 17, 22, 26, 33, 36, 38 och 40 §§, 11 kap. 3, 6 och 7 §§, 13 kap. 12 §, 14 kap. 3 §, 16 kap. 9 och 22 §§, 17 kap. 2, 4, 34, 36 och 37 §§, rubrikerna närmast före 4 kap. 4 och 5 §§, och 17 kap. 37 §; ny 4 kap. 5 a och 5 b §§, 6 kap. 11 a §, 10 kap. 25 a och 25 b §§, 17 kap 2 a och 40 §§ och rubriken närmast före 17 kap. 40 §.