TSFS 2011:61
Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m. för lokförare

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hälsokrav för att framföra järnvägsfordon, inledande undersökningar, regelbundna hälsokontroller och andra undersökningar för att bedöma förares lämplighet att utöva yrket samt särskilt tillstånd för läkare och psykologer.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2011:61

I kraft 2011-07-01. PDF 64 kB

Ändringar

TSFS 2013:52

I kraft 2013-07-01. PDF 51 kB.

Ändr. rubriken till föreskrifterna, 3–5, 7 och 14 §§, rubriken närmast före 14 § samt övergångsbestämmelserna; ny 9 a § samt närmast före 9 a § en ny rubrik.