JvSFS 2008:10
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet för delsystemet ”Trafikstyrning och signalering” för höghastighetståg

Författningen upphävd 2013-01-01 genom TSFS 2012:135

Dessa föreskrifter gäller tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) för delsystemet ”Trafikstyrning och signalering” för höghastighetståg.

Grundform

JvSFS 2008:10

I kraft 2009-10-02. PDF 392 kB