LFS 1983:4
Luftfartsverkets föreskrifter med Bestämmelser för Civil Luftfart – Materielbestämmelser (BCL-M) 1.5

Författningen upphävd 2014-07-01 genom TSFS 2014:34

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om flyghandböcker.

Grundform

LFS 1983:4

I kraft 1983-04-01. PDF 43 kB