LFS 1979:2
Luftfartsverkets föreskrifter med Bestämmelser för Civil Luftfart – Materielbestämmelser (BCL-M) 5.3

Författningen upphävd 2020-11-13 genom TSFS 2020:68

Dessa bestämmelser äger tillämpning vid konstruktion, tillverkning, tillsyn och underhåll av fallskärmsmateriel avsedd för livräddning, sporthoppning och fällning av gods från luftfartyg samt vid konstruktion, tillverkning och installation av utrustning i luftfartyg för dessa ändamål.

Grundform

LFS 1979:2

I kraft 1979-02-01. PDF 27 kB

Ändringar

TSFS 2020:68

I kraft 2020-11-13. PDF 98 kB.

Upph. LFS 1979:2.