LFS 1978:14
Luftfartsverkets föreskrifter med Bestämmelser för Civil Luftfart – Certifikatbestämmelser (BCL-C) 6.3

Författningen upphävd 2020-11-13 genom TSFS 2020:67

Denna författning ska tillämpas vid utfärdande, förnyelse och utökning av behörighetsbevis för fallskärmstekniker och anger de befogenheter som beviset ger innehavaren.

Grundform

LFS 1978:14

I kraft 1979-02-01. PDF 22 kB

Ändringar

TSFS 2020:67

I kraft 2020-11-13. PDF 99 kB.

Upph. LFS 1978:14.