Information om tankning och laddning av motorfordon

Transportstyrelsen tar ut avgifter för den tillsyn och de kontroller som myndigheten utför.

Tillsynen sker enligt förordningen (2016:917) om krav på installationer om alternativa drivmedel. Avgiften tas ut genom löpande timtaxa för varje påbörjad 30- minuters period.

Typ av avgift Avgift
Tillsyn av skyldighet att lämna information om vilka fordon som regelbundet kan tankas med enskilda drivmedel på marknaden eller laddas vid laddningspunkter

Löpande avgift 1 700 kr

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!