När vi skickar en faktura måste vi så gott som möjligt säkerställa att fakturan når rätt mottagare. Den säkraste adress vi har får vi från Skatteverket när det gäller personer och från Bolagsverket när det gäller företag. Vi har integrationer med deras system och får löpande aktuella adresser, som vi använder vid vår fakturering. Därför fakturerar vi inte till tillfälliga adresser.