Allmänt om avgifter

Transportstyrelsen tar ut avgifter enligt dessa föreskrifter för tillståndsprövning, tillsyn, registerhållning, skeppsmätning och övrig ärendehandläggning som myndigheten utför med stöd av lag och förordning och som myndigheten har rätt att ta ut avgifter för.
Avgifterna tas ut i form av årsavgift, löpande avgift, ansökningsavgift och fast angiven
avgift som framgår av dessa föreskrifter.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!