Dispens

För prövning av ansökan om undantag från föreskrivna krav (dispens) i fråga om att inneha en viss befattning eller fullgöra viss funktion, för vilken specialbehörighet fordras, tar Transportstyrelsen ut en ansökningsavgift enligt nedan.

Typ av avgiftAvgift i kr
Prövning av ansökan om undantag från föreskrivna krav (dispens) i fråga om att inneha en viss befattning eller fullgöra viss funktion, för vilken specialbehörighet fordras 2 500 
   
För prövning av ansökan om undantag från föreskrivna syn- och hörselkrav för sjöfolk 1 500

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!