Lotsdispenser - avgifter

För prövning av ansökan om en ny ledanknuten lotsdispens tar Transportstyrelsen ut en avgift enligt nedan. I avgiften ingår en grundavgift, en avgift för teoretiskt prov och en avgift för praktiskt prov i farledens vardera riktning.

Extra praktiska prov och omprov

För extra praktiska prov och för omprov tar Transportstyrelsen ut avgift enligt tabellen nedan.

Lotsledens
längd (M)
Avgift (kr) 
Grundavgift Praktiska prov i farledens båda riktningar Teoretiskt prov
0 – 10 13 750 11 250 2 500
11 – 20 13 750 22 500 6 250
21 – 40 13 750 30 000 12 500
41 och längre 13 750 40 000 21 250

Ledanknuten lotsdispens

För prövning av ansökan om förnyelse och komplettering av ledanknuten lotsdispens tar Transportstyrelsen ut ansökningsavgift enligt tabellen nedan.

Typ av avgift Avgift i kr

Förnyelse av ledanknuten lotsdispens

       7 000   

Förnyelse och komplettering av ledanknuten lotsdispens

     7 000 

Ändring eller komplettering av ledanknuten lotsdispens

     7 000 

Generell och tillfällig lotsdispens

För prövning av ansökan om ny generell lotsdispens, förnyelse och komplettering av generell lotsdispens tar Transportstyrelsen ut ansökningsavgift enligt tabellen nedan.

Typ av avgift Avgift i kr

Ny generell lotsdispens

   9 500   

Förnyelse av  generell lotsdispens

4 500

Förnyelse och komplettering av generell lotsdispens

4 500

Ändring eller komplettering av generell lotsdispens 

4 500 

Om Transportstyrelsen bedömer att den sökande behöver genomgå delar av prövningen för ny lotsdispens för att ändra, komplettera eller förnya en befintlig lotsdispens, tar myndigheten ut avgift enligt tabellerna ovan för de extra kostnader som uppstår därmed.

För utfärdande av lotsdispens efter ändring av namn, byte av fartygsnamn, byte av
registerbeteckning eller flaggskifte tar Transportstyrelsen ut en ansökningsavgift
om 800 kronor.

För prövning av ansökan om tillfällig lotsdispens tar Transportstyrelsen ut ansökningsavgift enligt Tidsbaserad avgift.

Utfärdande av en ledanknuten lotsdispens utan teoretiska och praktiska prov

För utfärdande av en ledanknuten lotsdispens utan teoretiska och praktiska prov enligt 9 kap. 1 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:88) om lotsning tar Transportstyrelsen ut en avgift enligt tabellen nedan.

Typ av avgift Avgift i kr
Utfärdande av en ledanknuten lotsdispens utan teoretiska och praktiska prov

 5 000 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!