×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Det går inte att ställa av sitt luftfartyg i syfte att få en lägre kostnad. Luftvärdigheten gäller i 12-månadersintervaller. Om man skulle begära avställning, kräver det att vi tar ställning till den begäran, vilket medför en kostnad. Sedan blir det likadant när luftfartyget ska ställas på igen. Det skulle medföra ökad hantering från vår sida och eventuellt ny hantering av delegerad verksamhet. Att vi betalar tillbaka avgifter för hela kvartal gäller endast när luftfartyget avregistreras.