EASA eller bilaga I/statsluftfartyg

Ett luftfartyg omfattas antingen av Europeiska förordningar eller av nationella regler. När du ska söka ett flygtillstånd är det viktigt att du vet vilket regelverk som gäller för ditt luftfartyg.

Beroende på vilket regelverk som gäller brukar ett luftfartyg i folkmun kallas för "EASA-luftfartyg" eller "Bilaga I-luftfartyg" respektive "statsluftfartyg".

  • EASA-luftfartyg omfattas av de Europeiska förordningarna och
  • Bilaga I-luftfartyg samt statsluftfartyg styrs av de nationella föreskrifterna.

"EASA-luftfartyg"

Ett svenskregistrerat luftfartyg som har varit luftvärdigt någon gång sedan 2008-09-28 är ett EASA-luftfartyg om det har något av följande:

  • ett luftvärdighetsbevis (LVB) utfärdat på blankett 25 (EASA Form 25) med tillhörande granskningsbevis (ARC) utfärdat på blankett 15a/b.
  • ett begränsat LVB utfärdat på blankett 24 (EASA Form 24) med tillhörande granskningsbevis (ARC) utfärdat på blankett 15a/b.
  • ett flygtillstånd (Permit to Fly) utfärdat på blankett 20a (EASA Form 20a).

Om du ska överföra ett luftfartyg från en annan medlemsstat kan du ta reda på om det är ett "EASA-luftfartyg" genom att kontrollera att det har ett luftvärdighetsbevis/ARC eller ett flygtillstånd enligt ovan.

"Bilaga I- och "Statsluftfartyg"

De luftfartyg som inte omfattas av de Europeiska förordningarna definieras i förordning (EU) 2018/1139 artikel 2 punkt 3 (statsluftfartyg) och i (EU) 2018/1139 bilaga I.

Ett svenskregistrerat luftfartyg som har varit luftvärdigt någon gång sedan 2008-09-28 som endast har ett nationellt luftvärdighetsbevis (LVB) (utan ARC) som innehåller ett giltighetsdatum eller har ett Nationellt Flygtillstånd är ett bilaga I eller statsluftfartyg (alltså inte ett EASA-luftfartyg).

Listor över "EASA-luftfartyg"

Har du inte haft ett giltigt luftvärdighetsbevis eller flygtillstånd sedan 2008-09-28 kan du leta efter din luftfartygstyp i pdf-filerna på EASA:s webbsida. Finns din luftfartygstyp med i någon av dessa listor är ditt luftfartyg ett EASA-luftfartyg.

Om ditt luftfartyg inte finns med i någon av ovanstående listor så är det inte per automatik ett bilaga I/statsluftfartyg. Kan du inte hitta ditt luftfartyg i dessa listor och är osäker på om det är ett EASA luftfartyg eller inte, kontakta Transportstyrelsen för vidare information.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!