Måste frakten märkas på ett speciellt sätt, t.ex. med särskild tejp?

Nej, men exempelvis bolagsspecifik tejp kan vara ett sätt att upptäcka om frakten har utsatts för manipulering.