Det är i grunden samma krav på ledningssystemet för SPO som det är för AOC.
Det operatören behöver ta i beaktande är om de personer som innehar befattningarna i AOC-verksamheten har tillräcklig kunskap för att verka i dessa befattningar även i SPO-verksamhet. Dessutom måste det kunna visas att de utsedda personerna verkligen hinner med att hantera det mer omfattande arbetet som en kombinerad verksamhet med CAT och SPO medför.