Typgodkänd utrustning

Typgodkänd utrustning (TU) är Transportstyrelsens sammanställning över godkända luftfartyg, modifieringar, utrustningar med mera.

I TU ryms följande kapitel:

  1. Luftfartyg, modifieringar, utrustningar med mera
  2. Markteleutrustning
  3. Meteorologisk utrustning
  4. Flyghandböcker 

Kontakta Transportstyrelsen angående eventuella felaktigheter eller andra önskvärda ändringar i innehållet:

Telefon 0771-503 503 eller e-postadress luftfart@transportstyrelsen.se.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!