Ansökan om godkännande

En känd avsändare måste vara godkänd av Transportstyrelsen.

Följ dessa punkter för att ansöka om ett godkännande:

  1. Läs igenom dokumentet "Rådgivande material känd avsändare". 
  2. Kontakta en fraktinspektör på Transportstyrelsen
  3. Underlag som visar att kravbilden uppfylls skickas till Transportstyrelsen
  4. När Transportstyrelsen bedömer att dokumentationen uppfyller kravbilden genomförds ett platsspecifikt besök
  5. Ett  beslut om ett godkännande fattas av Transportstyrelsen när alla krav bedöms vara uppfyllda
  6. Ett beslut skickas till den kända avsändaren.

Transportstyrelsen kan tillhandahålla ett översiktligt utbildningsmaterial för den verksamhetsutövare som önskar genomföra utbildning i egen regi. Den som önskar ta del av detta är välkommen att kontakta oss här.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!