Formulär för klagomål enligt förordning EG Nr 1107/2006

Observera att klagomål gällande nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flyg inte hanteras av Transportstyrelsen.

För mer information se: www.hallakonsument.se

Steg 1 av 4

Jag som anmäler