TSFS 2022:47
Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om godkännande av fasta installationer på den svenska delen av Europeiska unionens järnvägssystem

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser för ansökan om 1. prövning av behovet av nytt godkännande vid modernisering eller ombyggnad av fasta installationer enligt 3 kap. 3 § järnvägstekniklagen (2022:366), 2. tillfälligt godkännande av fasta installationer enligt 3 kap. 4 § järnvägstekniklagen, 3. godkännande av fasta installationer enligt 3 kap. 1 § järnvägstekniklagen, samt 4. undantag från krav på ansökan om godkännande. Dessutom innehåller föreskrifterna bestämmelser om ansökan om undantag från tekniska specifikationer för driftskompabilitet enligt 2 kap. 12 § 2 järnvägstekniklagen.

Grundform

TSFS 2022:47

I kraft 2022-06-01. PDF 149 kB