TSFS 2022:34
Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av järnvägsfordon för nationella järnvägssystem

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser för ansökan om godkännande av fordon och om tillfälligt godkännande av fordon enligt lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem. Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om undantag från kravet på godkännande, bestämmelser om godkännande av duospårvagnar enligt järnvägstekniklagen (2022:366) och bestämmelser om utomstående granskare enligt 3 kap. 5 § lagen om nationella järnvägssystem.

Grundform

TSFS 2022:34

I kraft 2022-06-01. PDF 159 kB