TSFS 2022:2
Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utlämnande av körkort och hantering av körkort vid utlämningsställen. Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om vilka företag som får utföra identitetsprövning och även i övrigt medverka i samband med att körkort lämnas ut enligt 8 kap. 3 § körkortsförordningen (1998:980)

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2022:2

I kraft 2022-02-01. PDF 526 kB

Ändringar

TSFS 2022:11

I kraft 2022-03-01. PDF 132 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2022:15

I kraft 2022-04-01. PDF 127 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2022:18

I kraft 2022-05-01. PDF 128 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2022:51

I kraft 2022-06-01. PDF 134 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2022:78

I kraft 2022-07-01. PDF 124 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2022:80

I kraft 2022-08-01. PDF 133 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2022:88

I kraft 2022-09-01. PDF 119 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2022:90

I kraft 2022-10-01. PDF 140 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2022:91

I kraft 2022-11-01. PDF 122 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2022:102

I kraft 2022-12-01. PDF 117 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2022:108

I kraft 2023-01-01. PDF 118 kB.

Ändr. bilagan.