TSFS 2021:95
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om konstruktion, stabilitet och fribord för fartyg byggda den 1 januari 2009 eller senare

Dessa föreskrifter gäller, om inte annat anges, för svenska fartyg med byggnadsdatum den 1 januari 2009 eller senare samt för utländska fartyg med byggnadsdatum den 1 januari 2009 eller senare som används till sjöfart inom Sveriges sjöterritorium.

Grundform

TSFS 2021:95

I kraft 2021-12-01. PDF 3199 kB