TSFS 2019:109
Transportstyrelsens föreskrifter om bostadsutrymmen på fiskefartyg

Dessa föreskrifter gäller för nya fiskefartyg som är däckade och har en längd (L) av 24 meter eller mer, där en eller flera fiskare, inom ramen för ett anställningskontrakt eller ett anställningsförhållande, är sysselsatta eller arbetar i någon funktion ombord.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2019:109

I kraft 2019-11-15. PDF 120 kB

Ändringar

TSFS 2021:87

I kraft 2021-12-01. PDF 115 kB.

Ändr. 40–42 §§.