TSFS 2010:166
Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av fast gods i bulk (IMSBC-koden)

Författningen upphävd 2023-12-01 genom TSFS 2023:50

Föreskriften införlivar den internationella IMSBC-koden (The International Solid Bulk Cargoes Code). Denna kod reglerar hur transport till sjöss får ske av fast gods i bulk, inklusive regler om de fartyg som används. Reglerna omfattar flera områden, bl.a. stabilitet, brandskydd, styrning av temperatur i lastutrymmen, lastsäkring, skyddsutrustning, utbildning och beredskapsplaner.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:166

I kraft 2011-01-01. PDF 5467 kB

Ändringar

TSFS 2012:130

I kraft 2013-01-01. PDF 265 kB.

Ändr. 1 §; ny bilaga 3.

TSFS 2014:135

I kraft 2015-01-01. PDF 421 kB.

Ändr. 1 och 2 §§; rubriken närmast före 1 § ska sättas närmast före 2 §; ny bilaga 4 och rubrik närmast före 1 §.

TSFS 2018:96

I kraft 2019-01-01. PDF 1087 kB.

Ändr. 1 §; ny bilaga 5 och 6.

TSFS 2021:83

I kraft 2021-12-01. PDF 140 kB.

Ändr. bilaga 2.