TSFS 2019:36
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om radiotelefoni och fraseologi

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid radiokommunikation mellan 1. en flygtrafikledningsenhet och den som framför ett luftfartyg, 2. en flygtrafikledningsenhet och flygplatspersonal, 3. flygtrafikledningsenheter, och 4. den som framför ett luftfartyg och flygplatspersonal. Föreskrifterna ska även tillämpas av en flygtrafikledningsenhet som genomför samordningar med en stridsledningsenhet.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2019:36

I kraft 2019-06-01. PDF 1099 kB

Ändringar

TSFS 2021:46

I kraft 2021-08-12. PDF 291 kB.

Upph. 4 kap. 5 § och 9 kap.; utgår rubr. närmast före 4 kap. 5 §; nuvarande 8 kap. 1 § ska betecknas 8 kap. 1 a §; ändr. kap. 2 §, 4 kap. 8, 42, 84 och 114 §§, 5 kap. 4, 12, 22 och 27 §§, 8 kap. 1–3 och 5 §§, rubr. närmast före 8 kap. 5 §; ny rubr. närmast före 4 kap. 10 §; ny paragraf, 8 kap. 1 §, nytt kapitel, 9 kap., ny bilaga.

TSFS 2021:54

I kraft 2021-08-12. PDF 153 kB.

Ändr. 4 kap. 8 § och rubriken till 9 kap.

TSFS 2022:96

I kraft 2022-12-01. PDF 391 kB.

Ändr. rubriken till föreskrifterna samt 3 kap. 1 §, 4 kap. 1–4, 6, 8–11, 17, 23, 24, 28, 29, 31, 40, 42, 44, 45, 49–51, 55, 61, 66, 69, 73, 74, 93, 108, 112, 114–119, 121, 123, 124, 126, 130 och 131 §§, 9 kap. 5 § samt rubriken närmast före 4 kap. 49 och 118 §§; nya paragrafer 4 kap. 5 och 115 a §§ samt närmast före 4 kap. 5 och 115 a §§ nya rubriker; allmänna råd.