TSFS 2021:26
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om UL-certifikat

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid utfärdande, förnyelse eller utökning av UL-certifikat inklusive tillhörande behörighetsbevis och behörigheter. Föreskrifterna ska tillämpas för nationella lätta och ultralätta flygplan och segelflygplan samt nationella lätta helikoptrar och anger de befogenheter som UL-certifikatet och behörigheterna ger innehavaren. Dessa föreskrifter ska också tillämpas av flygskolor som tillhandahåller utbildning för ovanstående certifikat och behörigheter.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2021:26

I kraft 2021-04-09. PDF 256 kB

Ändringar

TSFS 2022:105

I kraft 2023-01-15. PDF 245 kB.

Upph. 1 kap. 2 § och 3 kap. 6 §; ändr. rubriken till föreskrifterna samt 1 kap. 1, 3, 5 och 6 §§, 2 kap. 1, 4, 10, 16 och 19 §§, 3 kap. 7 § och 4 kap. ny 1 kap. 11 §, 2 kap. 1 a och 22 a §§, 3 kap. 2 a och 7 a §§ och 4 kap. 2–12 §§ samt närmast före 1 kap. 11 §, 4 kap. 2, 4, 8, 9, och 11 §§ nya rubr.; allmänna råd.