TSFS 2021:26
Transportstyrelsens föreskrifter om UL-certifikat

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid utfärdande, förnyelse eller utökning av UL-certifikat inklusive tillhörande behörighetsbevis och behörigheter. Föreskrifterna ska tillämpas för nationella lätta och ultralätta flygplan och segelflygplan samt nationella lätta helikoptrar och anger de befogenheter som UL-certifikatet och behörigheterna ger innehavaren. Dessa föreskrifter ska också tillämpas av flygskolor som tillhandahåller utbildning för ovanstående certifikat och behörigheter.

Grundform

TSFS 2021:26

I kraft 2021-04-09. PDF 256 kB