TSFS 2018:15
Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildningar för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB)

Författningen upphävd 2021-04-09 genom TSFS 2021:25

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid utfärdande, förnyelse, förlängning och utökning av certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB) och anger de befogenheter som certifikatet ger innehavaren. Dessa föreskrifter innehåller även bestämmelser om utbildningskrav och befogenheter som FB-instruktör.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2018:15

I kraft 2018-04-08. PDF 214 kB

Ändringar

TSFS 2020:78

I kraft 2020-12-08. PDF 141 kB.

Upph. 3–13, 15, 16 och 23–34 §§; utgår rubr. närmast före 3, 4, 7, 8, 9, 10, 15, 23, 26, 30 och 33 §§; ändr. 1, 2, 14, 17 och 19 §§.

TSFS 2021:25

I kraft 2021-04-09. PDF 98 kB.

Upph. TSFS 2018:15.