TSFS 2021:119
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om taxiförarlegitimation

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om yrkeskompetens för taxiförare, prov i yrkeskompetens, körprov och taxiförarlegitimation enligt taxitrafiklagen (2012:211).

Grundform

TSFS 2021:119

I kraft 2022-11-01. PDF 288 kB