TSFS 2021:10
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om godkännande av motorcyklar

Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om fordons beskaffenhet och utrustning enligt fordonsförordningen (2009:211) och avgasreningsförordningen (2011:345). Föreskrifterna gäller vid registreringsbesiktning av 1. nya motorcyklar, även amatörbyggda, med eller utan sidvagn, 2. motorcyklar som tidigare tagits i bruk men ändrats i sådan omfattning att de betraktas som ett ombyggt fordon, 3. motorcyklar som tillfälligt ska registreras för tillfällig användning i Sverige, 4. nya motorcyklar som tillfälligt ska registreras innan de ska föras ut ur landet 5. motorcyklar som ska registreras för att användas av diplomatpersonal, och 6. tvåhjuliga motorcyklar som ska registreras för tävlingsändamål.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2021:10

I kraft 2021-10-01. PDF 708 kB

Rättelser

TSFS 2021:10

PDF 79 kB.

Rättelsen avser bilaga 2 och innebär att ordet "obligatoriska" ändrats till "valfria" i tabellens huvudrubriker på sidorna 70 och 71.

TSFS 2021:10

PDF 127 kB.

Rättelsen avser 1 kap. 7 § och innebär att den upphöjda tvåan ändrats till en asterisk i tredje strecksatsen i raden Kategori L3e-A2.