VVFS 2004:12 Vägverkets föreskrifter om undantag från bestämmelser om högsta tillåten hastighet med fordon

Ändringar

TSFS 2020:66

I kraft 2020-11-01. PDF 102 kB.

Ändr. 1 och 2 §§.