TSFS 2020:44
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av avgifter för flygtrafiktjänst

Dessa föreskrifter utgör ett komplement till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/317 av den 11 februari om inrättande av ett prestations- och avgiftssystem i det gemensamma europeiska luftrummet och om upphävande av genomförandeförordningarna (EU) nr 390/2013 och (EU) nr 391/2013 och ska tillämpas av de leverantörer av flygtrafiktjänst som omfattas av förordningen. Förordning (EU) 2019/ 317 samt dessa föreskrifter ska endast tillämpas på terminaltjänster som tillhandahålls på flygplatser med 80 000 IFR-rörelser eller mer per år.

Grundform

TSFS 2020:44

I kraft 2020-07-01. PDF 208 kB