TSFS 2019:49
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om undantag för egenföretagare i fråga om sammanlagd arbetstid och nattarbete enligt lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete. Föreskrifterna innehåller också allmänna råd om utformning av register över mobila arbetstagares och egenföretagares arbetstid.

Grundform

TSFS 2019:49

I kraft 2019-07-01. PDF 157 kB