TSFS 2019:120
Transportstyrelsens föreskrifter om passagerarfartyg på inrikes resa

Dessa föreskrifter gäller passagerarfartyg med en skrovlängd av minst 24 meter, och höghastighetspassagerarfartyg oavsett skrovlängd, på inrikes resa.

Grundform

TSFS 2019:120

I kraft 2019-12-21. PDF 956 kB

Ändringar

TSFS 2021:88

I kraft 2021-12-01. PDF 162 kB.

Upph. bilagan; nuvarande 13 och 14 §§ betecknas 12 och 13 §§; ändr. 3–11 §§.