TSFS 2018:42
Transportstyrelsens tillkännagivande om Kustbevakningens medverkan vid viss tillsyn

Tillkännagivandet innehåller den överenskommelse mellan Transportstyrelsen och Kustbevakningen där det framgår i vilken utsträckning Kustbevakningen ska utöva tillsyn genom inspektioner.

Grundform

TSFS 2018:42

I kraft 2018-04-20. PDF 165 kB