TSFS 2018:57
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av eurokoder

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om tillämpning av eurokoder och om indelning av byggnadsverk i säkerhetsklasser. Föreskrifterna innehåller vidare bestämmelser om de nationellt valda parametrar som ska gälla vid tillämpningen av eurokoder. Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om tillämpning av alterna¬tiva beräkningsmetoder om eurokoder inte tillämpas. Dessa föreskrifter ska tillämpas på byggnadsverken järnvägar, spårvägar, tunnelbanor, vägar och gator samt de anordningar som hör till dessa.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2018:57

I kraft 2018-11-01. PDF 2699 kB

Ändringar

TSFS 2022:50

I kraft 2022-06-01. PDF 159 kB.

Ändr. allmänna råd i 12 kap. stycke 4.4.1.2 (5).