TSFS 2018:57
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av eurokoder

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om tillämpning av eurokoder och om indelning av byggnadsverk i säkerhetsklasser. Föreskrifterna innehåller vidare bestämmelser om de nationellt valda parametrar som ska gälla vid tillämpningen av eurokoder. Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om tillämpning av alterna¬tiva beräkningsmetoder om eurokoder inte tillämpas. Dessa föreskrifter ska tillämpas på byggnadsverken järnvägar, spårvägar, tunnelbanor, vägar och gator samt de anordningar som hör till dessa.

Grundform

TSFS 2018:57

I kraft 2018-11-01. PDF 2699 KB.
Till toppen