TSFS 2018:2
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tävling eller uppvisning med motordrivna fordon på väg

Dessa föreskrifter gäller tillstånd enligt 3 kap. 84 § trafikförordningen (1998:1276) att anordna tävling eller uppvisning med motordrivna fordon på väg.

Grundform

TSFS 2018:2

I kraft 2018-10-01. PDF 390 kB