TSFS 2017:77
Transportstyrelsens föreskrifter om nationellt typgodkännande av fordon

Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om nationellt typgodkännande av nya EG-motorfordon och släpvagnar till sådana fordon, EG-motorfordon avsedda för export utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, motorredskap och terrängvagnar.

Grundform

TSFS 2017:77

I kraft 2017-09-01. PDF 1138 kB