TSFS 2017:54
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om periodisk kontrollbesiktning av fordon.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2017:54

I kraft 2017-05-26. PDF 6162 kB

Ändringar

TSFS 2018:46

I kraft 2018-05-20. PDF 697 kB.

Upph. 8 kap. 7 och 8 §§; ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 8 och 23 §§, 3 kap. 6, 9 och 10 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1–6 §§ samt bilaga 1 och 3; ny 2 kap. 8 a §; allmänna råd.

TSFS 2018:91

I kraft 2019-06-15. PDF 107 kB.

Ändr. 5 kap. 1 §.