TSFS 2013:104
Transportstyrelsens föreskrifter om eurokurs på området yrkesmässig trafik på väg

Under kalenderår 2014 ska en euro motsvara 8,63 svenska kronor vid tillämpning av artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009.

Grundform

TSFS 2013:104

I kraft 2014-01-01. PDF 19 KB.

Ändringar

TSFS 2014:66

I kraft 2015-01-01. PDF 18 KB.

Ändr. 1 §.

TSFS 2015:55

I kraft 2016-01-01. PDF 19 KB.

Ändr. 1 §.

TSFS 2016:108

I kraft 2017-01-01. PDF 147 KB.

Ändr. 1 §.

TSFS 2017:96

I kraft 2018-01-01. PDF 148 KB.

Ändr. 1 §.

TSFS 2018:86

I kraft 2019-01-01. PDF 103 KB.

Ändr. 1 §.

Till toppen